Korpus Kültür Sanat Yayıncılık | Yahya Kemal Ansiklopedik Biyografi
  • Yahya Kemal Ansiklopedik Biyografisi, Satın Al, Korpus Kültür Sanat ve Yayıncılık

Yahya Kemal Ansiklopedik Biyografi

 

Bu, ansiklopedik biyografi yazarlığında pek alışılmış bir metod değildir. Yahya Kemal’in hayatına şu veya bu şekilde girmiş kişiler (akraba, dostları, düşmanları, sevgilileri, sevdiği ve etkilendiği şairler, yazarlar); yaşadığı ve eserlerinde herhangi bir şekilde zikrettiği şehirler, mekanlar; yazdığı gazeteler ve dergiler; kavramlar, temeller; alışkanlıkları, zaafları; onun etrafında yaşanan tartışmalar, kavgalar vb. Bu kitapta, hiçbir şey gizlenmeden, alfabetik sırayla ve ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Ne kadar ayrıntıya girildiği konusunda mesela beş beyitlik Mâverâda Söyleniş şiirinden hareketle yazılan maddelerin listesi açık bir fikir verebilir. Diyâr-ı Rûm, Gaybî, İdrîs-I Muhtefi, İsmail Maukî, Mâverâ, Melâmilik, Neşâti, Sarı Saltuk.

 

Yahya Kemal’in eserlerinin arka planı son derece zengindir; bu bakımdan elinizdeki kitap bir okuma kılavuzu olmanın ötesine geçerek Türk kültürünün Kemal’in penceresinden yansıtan bir ansiklopedi niteliği kazanmıştır.  Bu kitaptaki maddelerin kuru birer ansiklopedi maddesi olarak yazılmadığını özellikle belirtmek isterim. Her madde, yazarın Yahya Kemal’le yukarıda sözü edilen otuz küsur yıllık dostluğunun sıcaklığını taşır. Ancak bu dostluk, kitaba asla taraftarlık olarak yansıtılmamış, yani şiir, kusursuz bir put olarak değil, bütün zaafları ve meziyetleriyle yaşayan bir “insan”olarak ele alınmıştır.

 

Beşir Ayvazoğlu

 

Details

Bir Yorum Bırakın