İçerikten Görselliğe, Çağdaş Yayıncılık...

Çok zengin bir kültüre, mirasa sahip olan Anadolu toprağının, Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi ve Çağdaş Sanat dalında binlerce yıldan beri ürün vermiş olması KORPUS’un yayıncılığa başlamasının en önemli etkenidir. Bilgide, bilimde, araştırmada, görsellikte, tasarımda ve matbaacılıkta uluslararası bir sunum, KORPUS’un varolan donanımı.

Yayın kuruluşu olarak, konunun kendi içindeki bütünlüğünü, kapsadığı alanı, sunum şeklini ve yayın sürekliliğini, içeriğinin doğruluğunu, yazım ustalığını, estetik, görsel zenginlikleri ile sunmayı vazgeçilmez bir ilke olarak benimsemiştir.

KORPUS Kültür ve Sanat Yayıncılık bu amaçla kuruldu ve yayıncılığına başladı. Çok zengin bir kültüre, mirasa sahip olan Anadolu toprağının, Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi ve Çağdaş Sanat dalında binlerce yıldan beri ürün vermiş olması KORPUS’un yayıncılığa başlamasının en önemli etkenidir. Bilgide, bilimde, araştırmada, görsellikte, tasarımda ve matbaacılıkta uluslararası bir sunum, KORPUS’un varolan donanımı.

Yalnızca kitap, katalog, dergi değil, kültür ve sana-tın yayıncılığa yansıyan her alanında ustalık, bizim ilkemiz. Bilimde, sanatta, görsellikte, estetikte, basımda öncü yayıncılık…