Korpus Kültür Sanat Yayıncılık | Yadigâr-ı İstanbul
  • Yadigâr-ı İstanbul Kitabı Satın Al, Korpus Kültür Sanat ve Yayıncılık

Yadigâr-ı İstanbul

 

Atatürk’ün emri ile 1924 yılında, dolaplarına kadar herşeyi ile İstanbul Üniversitesi’ne verilen Yıldız Sarayı Kütüphanesi fotoğraf albümleri, dünyanın en önemli fotoğraf koleksiyonlarının başında gelmektedir. Çoğu, fotoğrafçılığı gönülden  destekleyen Sultan Abdülhamid zamanından, bir kısmı ise Sultan Abdülaziz ve Sultan Reşat dönemlerindendir. Cumhuriyete kadar uzanan bir devrin ünlü yerli ve yabancı  fotoğrafçılarının eserlerinden oluşan albümlerin en eskisi 1857 tarihini taşır.

 

“Yadigâr-ı İstanbul” resimleri seçilirken o dönem fotoğrafçılarının görüş açısı ve tercihleri yansıtılmaya çalışılmış, bir yandan da tanınmayan veya az tanınan fotoğraflarının tanıtılması yoluna gidilmiştir. Ancak, sıkça görmeye alıştığımız bazı fotoğraflara da,  şehrin bütünü yansıtmak açısından yer verilmiştir. “Yadigar-ı İstanbul”  fotoğraflarını seyredenler, İstanbul’un eski güzelliklerini, geçirdiği büyük değişiklikler kadar ağaçsız boş tepelerin zaman içinde, koruların yayılmasıyla, yani sonradan güzelleşmiş olduklarını da  görerek belki de şaşıracaklardır. Belgelere bir göz atıp o devrin kokusunu aldıktan sonra fotoğraflara bakmak, onlara daha derin anlamlar kazandıracaktır.

 

“Yadigâr-ı İstanbul”daki 2200’den fazla İstanbul görüntüsü arasından seçilip kitaba giren resimlere Başbakanlık Arşivi’ndeki fotoğrafçılıkla ilgili tüm belgeler eşlik etmektedir. Bu belgeler fotoğrafın Osmanlı yaşamına girmesi, fotoğrafhanelerin kurulması, fotoğrafçılığın özendirilmesi ve ödüllendirilmesi, fotoğrafçılığı öğreten yayınların yapılması, ülkenin çeşitli yerlerinin fotoğraflandırılması, polis teşkilatında fotoğrafçılık, nüfus tezkerelerine ve pasaportlara fotoğraf konulması, suçluların fotoğraflarla belgelenmesi, yabancılara fotoğraf çekme izni verilmesi, fotoğraflarla sergilere katılım gibi konularda yepyeni bilgiler sunmaktadır.

 

Koleksiyondaki 36.535 fotoğrafı içeren 911 albüm ile  albümlerin fotoğrafçıları üzerinde yapılan inceleme sonucunda,  ortaya 370 civarında fotoğrafçının ismi  çıkmıştır. “Yadigâr-ı İstanbul”da bu fotoğrafçıların isimleri ve fotoğrafçıların fotoğraflarını içeren albümlerin listesi de verilmiştir. Bu bilgiler, yalnız Osmanlı dünyasındaki fotoğrafçılık tarihine değil, dünya fotoğrafçılık tarihine de son derece önemli bir katkıdır, ve dünya fotoğrafçılık tarihi üzerinde yeni araştırmalara yol açacak ve  fotoğrafçılık tarihinin yeni baştan yazılmasını gerektirecek niteliktedir.

 

Prof. Dr. Nurhan Atasoy tarafından kaleme alınan bu eser albümler üzerinde çalışan araştırmacıların ve koleksiyon hakkında onlarca yayımlanmış kitabın önüne geçerek Sultan II. Abdülhamid Han döneminde İstanbul konusunda kalıcı bir eser olarak yerini almıştır. Albümler üzerinde neredeyse her biri hakkında detaylı bilgiye sahip olan Nurhan Hanım koleksiyon içerisinden birikimleri ışığında kitap için 300 fotoğraf, 4 panorama fotoğraf (25 er parçalı) seçerek 44 albüm hakkında detaylı bilgi ile birikimlerini yazmıştır.

 

İçindekiler

  • Yıldız Fotoğraf Albümleri Koleksiyonu Araştırmasının Hikayesi
  • Yıldız Sarayı’ndan İstanbul Üniversitesi’ne
  • Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Dersaadet’ te Fotoğrafçılık
  • Albümler
  • Panoramalar
  • Albüm Fotoğrafçıları
  • Katalog

 

Details

Bir Yorum Bırakın