Korpus Kültür Sanat Yayıncılık | Pîrî Reis’ten Önce ve Sonra: Topkapı Sarayı’nda Haritalar
  • Pîrî Reis’ten Önce ve Sonra: Topkapı Sarayı’nda Haritalar, Korpus Kültür Sanat Yayıncılık,

Pîrî Reis’ten Önce ve Sonra: Topkapı Sarayı’nda Haritalar

 

2013 UNESCO Piri Reis Yılı etkinlikleri kapsamında 600 yıldır Topkapı Sarayı’nda bulunan Doğu ve Batı kaynaklı harita ve coğrafya kitapları ile Osmanlı’nın özgün eserleri, 20 Mayıs 2013 tarihinde ilk kez ‘Piri Reis’ten Önce ve Sonra: Topkapı Sarayı’nda Haritalar’ sergisinde bir araya geldi.

Bilkent Kültür Girişimi’nin (BKG) ana sponsorluğunu üstlendiği ve Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü’nce hazırlanan sergide, Osmanlı coğrafyacı ve haritacılarına kaynaklık eden, Doğu ve Batı kaynaklı harita ve coğrafya kitaplarının yanı sıra, özgün Osmanlı eserlerinden oluşan toplam 63 eser bu sergi kitabında yayımlanarak  etkinlik sonrasında da faydalı bir kaynak olarak Korpus Kültür Sanat Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Katalogta Doğu ve Batı kaynaklı harita ve coğrafya kitapları, ünlü Osmanlı coğrafyacılarının eserleri, kale kuşatma planları, saray arşivi koleksiyonlarına ait kroki ve planlar, Pîrî Reis’in Kitâb-ı Bahriyye’sindeki Alanya tasviri ile Osmanlı resmine sızan Matrakçı Nasuh ile birlikte, Osmanlı resim sanatının yeni ve özgün bir konu olarak 16’ncı yüzyılda kazandığı ‘topografik’ resimler yer alıyor.

 

Katalogta yer alan 63 eser hakkında bilgi:

Onsekiz coğrafya kitabı (14’üncü yüzyıla ait Ptolemaios nüshası ile bunun Floransalı Berlinghieri tarafından Fatih Sultan Mehmed için hazırlanan ve II. Bayezid’e sunulan İtalyanca nadir baskısı, Kanuni Sultan Süleyman’a sunulmak üzere hazırlanan nüsha olduğu kabul edilen Pîrî Reis’in Kitâb-ı Bahriyye’si, Janszoon Blæu’nun Atlas Major’unun IV. Mehmed’in emriyle el-Dımişkî tarafından Türkçe’ye çevrilen nüshaları ile Kâtib Çelebi’nin ünlü eseri Cihannümanın da bulunduğu), Ali Macar Reis Atlası’nın olduğu dört atlas, nadir baskı dört resimli İstanbul haritası, beş plan, iki kroki, aralarında Pîrî Reis’e ait iki ünlü haritanın da olduğu 13 harita, üç suyolu haritası, dokuz resimli Osmanlı tarih kitabı, Topografik resimlere sahip beş dini içerikli eser detaylı fotoğraflarıyla katalogda yer alıyor.

 

İçindekiler

  • Keşifler Çağının Osmanlı Denizcisi: Pîrî Reis ve “Yeni Dünya” Haritası: Prof. Dr. İdris Bostan
  • Pîrî Reis’in Dünya Haritaları ve Kitâb-ı Bahriyye’si: Doç. Dr. Fikret Sarıcaoğlu
  • 16. Yüzyıl Osmanlı Coğrafyacılığı: Prof.Dr. Mahmud Ak
  • Resimli Haritalar ve Topkapı Sarayı Koleksiyonu: Prof. Dr. Günsel Renda
  • Osmanlı Haritacılığı ve Topkapı Sarayı Koleksiyonları: Doç. Dr. Fikret Sarıcaoğlu
  • Katalog
  • Coğrafya kitapları, resimli harita ve atlaslar
  • Kroki, plan ,kale ve kuşatma planları
  • Topografik resimler

 

Details

Bir Yorum Bırakın